PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
sobota, 28 maja 2011 04:32

Sprawozdanie

Ze spotkania Rady Stałej Komitetu Organizacyjnego

Mistrzostw Polski w Szachach Honorowych Dawców Krwi

Polskiego Czerwonego Krzyża w Bolesławcu dnia 1 kwietnia 2011 r.

W zebraniu uczestniczyli :

1. Paweł Dusza - Przewodniczący Komitetu – Wrocław

2. Franciszek Śmiechowski - V-ce Przewodniczący – Wrocław

3. Antoni Cygan - V-ce Przewodniczący – Stronie Śl.

4. Karasiewicz Czesław - Członek Komitetu – Ostaszewo Toruńskie

5. Andrzej Byzdra - Członek Komitetu - Kozienice

6. Robert Radziun - Członek Komitetu - Bogatynia

7. Zbigniew Bagrowski - Członek Komitetu - Środa Wlkp.

Zaproszeni goście :

8. Roman Bodak - Przewodniczący XV MP - Bolesławiec

9. Adam Fornal - Członek Zarządu Głównego PCK – Bolesławiec

10. Dariusz Mikołajczyk - Prowadzący stronę internetową - Wrocław

Mistrzostw Polski HDK PCK

Spotkanie trwało 1,5h. Przewodniczący Rady Paweł Dusza podsumował XIV Mistrzostwa Polski, które odbyły się w dniach 19-21 marca 2010r. w Łysomicach k. Torunia w woj. Kujawsko- Pomorskim. Wg. Ogólnej opinii uczestników i przeważającej przewadze członków Rady Stałej, były to wzorcowo zorganizowane mistrzostwa. Dlatego na ręce p. Czesława Karasiewicza ( Przewodniczącego XIV Mistrzostw ) złożono gratulacje i podziękowania za tak pięknie przeprowadzenie imprezy na wszystkich jej płaszczyznach.

Poruszono temat nowelizacji nowej ustawy o sporcie. Ponieważ brak w niej mowy na temat sportu amatorskiego we wszystkich dyscyplinach, w tym też – szachów, zobowiązano prezydium komitetu do konsultacji w/w tematu z odpowiednimi czynnikami prawnymi, w celu uregulowania prawnego istniejących Mistrzostw Polski Krwiodawców i dostosowanie regulaminu (jeżeli jest to konieczne) do istniejących już zapisów.

Ponieważ w spotkaniu brał udział p. Adam Fornal – Członek Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża w Warszawie, poproszono go, aby w szczególny sposób zainteresował władze stowarzyszenia do tej imprezy. Wolą wszystkich zebranych jest, aby Zarząd Główny wpisał w kalendarz imprez stałych w/w mistrzostw, przez co popularyzacja tych zawodów dotarła by jeszcze do szerszego grona zainteresowanych. Mistrzostwa te mają już ustaloną markę i wierzymy, że jeszcze bardziej wniesie ona w szczególny sposób znaczenie tej imprezy i naszego stowarzyszenia tj. PCK w Polsce. Pan Adam Fornal w swojej wypowiedzi obiecał, że zrobi wszystko co w jego mocy, aby tak się to stało, za co uczestnicy spotkania serdecznie mu za to podziękowali.

Pan Dariusz Mikołajczyk prowadzący stronę internetową mistrzostw przedstawił zebranym uczestnikom spotkania zagadnienia dotyczące tej strony. Podał nowy adres internetowy, który teraz jest www.szachyhdk.info Poprosił również o nadsyłanie zdjęć czy regionalnych informacji na temat już odbytych mistrzostw, aby uzupełnić archiwum internetowe zawodów.

Przedstawiono jeszcze parę pomniejszych spraw, które zostały załatwione na miejscu przez grono zebranych uczestników spotkania.

W imieniu

Komitetu Rady Stałej Mistrzostw Polski

Honorowych Dawców Krwi PCK w Szachach

Przewodniczący

Paweł Dusza

Poprawiony: środa, 25 czerwca 2014 18:36