PDF Drukuj Email

PROTOKÓŁ

Dnia 26 kwietnia 2003 roku w Bogatyni woj. Dolnośląskie powstał i zawiązał się "Komitet Organizacyjny Mistrzostw Polski Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża" w szachach.  W jednomyślnym głosowaniu do Komitetu weszły osoby :

- Paweł Dusza - Członek Zarządu Dolnośląskiego PCK

- Antoni Cygan - Prezes Klubu H.D.K PCK "Brylant" Stronie Śląskie

- Jan Kowalczyk - Członek Krajowej Rady Honorowego Krwiodawstwa PCK woj. Lubuskiego

- Stanisław Bogumił - Prezes Klubu H.D.K PCK im. F. Ogana z Knurowa

- Tadeusz Żylewicz - Prezes Klubu H.D.K PCK "Turów" z Bogatyni

- Franciszek Śmiechowski - Przewodniczący Zarządu Rejonowego PCK we Wrocławiu

- Przewodniczący Rady Dolnośląskiej Honorowego Krwiodawstwa

- Członek Krajowej Rady Dolnośląskiej Honorowego Krwiodawstwa

W zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście :

- Ewa Maciaszek - Członek Klubu H.D.K PCK Turów w Bogatyni (sekretarz zebrania)

- Andrzej Chrząszcz - Prezes Klubu H.D.K PCK im. Kropli Miedzianej z Polkowic

Komitet po konsultacjach i naniesionych poprawkach zatwierdził "List intencyjny" w sprawie powstania w/w Komitetu , jak również "Regulamin Mistrzostw Polski Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża w Szachach". Komitet prosi , aby Zarząd Dolnośląski Polskiego Czerwonego Krzyża , jak również Dolnośląska Rada Honorowego Krwiodawstwa we Wrocławiu , specjalnymi uchwałami ratyfikowały powstanie w/w Komitetu , co jest wolą zainteresowanych tą sprawą osób , a później przekazały sprawę do Krajowej Rady Honorowego Krwiodawstwa w Warszawie , w celu podjęcia decyzji o wpisaniu imprezy do corocznego kalendarza imprez kulturalno - sportowych dla krwiodawców PCK w całym kraju.

W imieniu Komitetu

Członek Zarządu Dolnośląskiego Polskiego Czerwonego Krzyża we  Wrocławiu

Paweł Dusza

Do wiadomości:

1. Dolnośląski Zarząd Polskiego Czerwonego Krzyża we Wrocławiu

2. Dolnośląska Rada Honorowego Krwiodawstwa PCK we Wrocławiu

3. Krajowa Rada Honorowego Krwiodawstwa PCK w Warszawie