Sprawozdanie - Kołobrzeg 2018 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Paweł Dusza   
wtorek, 20 marca 2018 09:18

                                                                Sprawozdanie 

              z Posiedzenia Zarządu Ogólnopolskiego Rady Stałej Mistrzostw Polski                            Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża w Szachach                                                     z dnia 16 marca 2018 r. w Kołobrzegu


 1. Zebranie się odbyło dnia 16 marca 2018 r. W Ośrodku Rehabilitacyjno – Wypoczynkowym ,,Dozamel" w Kołobrzegu.

 2. W zebraniu uczestniczyli :

  - Paweł Dusza - Przewodniczący Zarządu – Wrocław

  - Franciszek Śmiechowski - V-ce Przewodniczący – Wrocław

  - Antoni Cygan - V-ce Przewodniczący – Stronie Śląskie

  - Karasiewicz Czesław - Członek Zarządu – Ostaszewo Toruńskie

  - Bogusław Krzysztofek - Członek Zarządu – Wrocław

  - Mariusz Oleśko  - Członek Zarządu – Kudowa Zdrój

  - Zbigniew Bagrowski -  Członek Zarządu – Środa Wielkopolska


Zaproszeni goście :

 • Roman Krzyżanowski - Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego XXII Mistrzostw Polski HDK PCK w Szachach – z Klubu HDK PCK ,,Dozamel" Wrocław

 • Wojciech Rudnicki - Członek Komitetu Organizacyjnego XXII Mistrzostw Polski HDK PCK w Szachach – z Klubu HDK PCK ,,Dozamel" Wrocław

 • Rafał Siwik - Sędzia Międzynarodowy – Sędzia Główny XXII Mistrzostw Polski HDK PCK w Szachach – Wrocław

 • Piotr Krzyżanowski - Przedstawiciel Klubu HDK PCK przy MPK WrocławSpotkanie trwało 80 minut. Przewodniczył temu zebraniu Przewodniczący Zarządu Ogólnopolskiego Paweł Dusza. Poruszył wiele aspektów dotyczących turnieju oraz regulacji prawnych w/w imprezy. Oto nie które z nich :


 • Przewodniczący Zarządu Ogólnopolskiego Paweł Dusza na ręce kolegi Piotra Krzyżanowskiego z Klubu HDK PCK przy MPK Wrocław złożył bardzo duże podziękowanie za organizację przez ten klub XXI Mistrzostw Polski w Łężycy k. Dusznik Zdrój w 2017 r. Organizowali oni mistrzostwa rok po roku tj. 2016 i 2017, wkładając w to bardzo dużo energii i pracy społecznej. Serdecznie im za to wszyscy dziękujemy..Wspaniali to ludzie.. Tacy są właśnie Krwiodawcy...


 • Przewodniczący Zarządu Paweł Dusza poprosił przedstwicieli klubów startujących w mistrzostwach, aby przez cały czas pobytu uczestników imprezy, zachować ład i porządek oraz kulturę zachowania rzutującą na naszą organizację.


 • Przewodniczący Zarządu Paweł Dusza poinformował zebrane grono o zmianach jakie wprowadził w zapisach regulaminu mistrzostw. Dotyczyło to uchwał z poprzedniego zebrania, jak również poprawek błędów literackich czy stylistycznych ww. zapisów.


 • Na prośbę Przewodniczącego Pawła Duszy postanowiono, że na każdych Mistrzostwach Polski na początku oraz zakończeniu imprezy będzie grany najpierw Hymn Narodowy, a później Hymn Czerwonokrzyski.


 • Przewodniczący Zarządu Ogólmpolskiego Mistrzostw Polski HDK PCK w Szachach Paweł Dusza zaproponował zebranemu gronu autorski projekt zmian rozgrywania turnieju pod względem sportowym. Zmiany miały wprowadzić to, że w trakcie mistrzostw będzie rozgrywany Turniej Indywidualny oraz Drużynowy. Do tej pory klasyfikację drużynową obliczano wg miejsc zajętych przez zawodników startujących w mistrzostwach w turnieju indywidualnym. Wprowadzało to wiele zamieszania w obliczeniach, jak również nie zawsze było to sprawiedliwe. Uczestnicy nie mieli na to wpływu, ale nie które rzeczy były pozostawione losowi. Aby tego uniknąć zaproponował ten projekt. Szczegóły zostały wytłumaczone przez autora projektu zmian. Po konsultacji z Sędzią Głównym Mistrzostw Rafałem Siwikiem podjęto jednogłośnie decyzję, że te zmiany zostaną wprowadzone już od tych Mistrzostw. Tak więc w pierwszej części imprezy zostanie rozegrany Turniej Indywidualny, a po jego zakończeniu w drugiej odsłonie zostanie rozegrany Turniej Drużynowy. Jak ta nowa formuła rozgrywania mistrzostw się sprawdzi to zostaną wprowadzone nowe zapisy dotyczące regulaminu mistrzostw lub zostaną poprawione te które się kłócą z zapisami już istniejącymi.


 • Głos oddano również Sędziemu Głównemu Mistrzostw Rafałowi Siwikowi. Nakreślił on zebranemu gronu zmiany wynikające z przepisów ostatnio zmienionych w szachach. Odpowiadał on również na pytania nurtujące zebrane osoby. Przybliżył wszystkim przepisy prawne i regulaminowe dotyczące wprowadzonych zmian na tych mistrzostwach.


 Poprawiony: środa, 21 marca 2018 11:31