Sprawozdanie - Łężyce 2017 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Paweł Dusza   
wtorek, 20 czerwca 2017 20:16

                                                 Sprawozdanie
         z Posiedzenia Zarządu Ogólnopolskiego Rady Stałej Mistrzostw Polski              Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża w Szachach Szybkich                                     z dnia 12 maja 2017 r w Łężycach k. Dusznik Zdrój


1.Zebranie odbyło się dnia 12 maja 2017 r w Pensjonacie ,,U Anny” w Łężycach                    k. Dusznik Zdrój woj. dolnośląskim.


2.W zebraniu uczestniczyli :

- Paweł Dusza Przewodniczący Zarządu - Wrocław

- Franciszek Śmiechowski V-ce Przewodniczący Zarządu - Wrocław

- Dariusz Mikołajczyk Członek Zarządu – Wrocław

- Czesław Karasiewicz Członek Zarządu – Ostaszewo Toruńskie

- Bogusław Krzysztofek Członek Zarządu – Wrocław

- Kazimierz Paszkowski Członek Zarządu – Gliwice

- Mariusz Oleśko Członek Zarządu – Kudowa Zdrój

- Rafał Siwik Sędzia Główny XXI MP HDK PCK w Szachach


Zaproszeni goście :

- Krzyżanowski Piotr Klub HDK PCK przy MPK we Wrocławiu

- Grzegorz Stankiewicz Klub HDK PCK przy MPK we Wrocławiu

- Marcin Wojcinowicz Pracownik ZO PCK we Wrocławiu 

Spotkanie trwało 45 minut ze względu na napięty harmonogram organizatora XXI Mistrzostw Polski dla Honorowych Dawców Krwi. (Po spotkaniu odbył się blitz integracyjny dla chętnych uczestników mistrzostw). Przewodniczący Zarządu Paweł Dusza przeszedł do omówienia punktów wyznaczonych w trakcie spotkania.


  1. Przewodniczący Rady Stałej Mistrzostw Polski Paweł Dusza złożył na ręce Przewodniczącego Komitetu XX MP koledze Dariuszowi Mikołajczykowi i jego zespołowi podziękowanie za organizację tychże mistrzostw w 2016 roku. Szczególnie za wkład pracy jaki organizatorzy włożyli w organizację tej imprezy mimo piętrzących się przed nimi trudnościami organizacyjnymi.

  2. Stwierdzono, że nie działa serwis informacyjny na naszej stronie mistrzostw z XVII Mistrzostw Polski w Niedowie. Sprawa będzie wyjaśniana przez administratorów strony internetowej.

  3. Przewodniczący Paweł Dusza prosił o aktualizację telefonów oraz e-maili klubów jak również osób indywidualnych działających i uczestniczących w naszych mistrzostwach. Chodzi o poprawienie komunikacji między poszczególnymi organami działających na rzecz mistrzostw.

  4. Minęło więcej niż 3 lata nieobecności kolegi Romana Bodaka z Bolesławca. Decyzją Zarządu Rady Stałej zostaje on wpisany na listę Rady Stałej Wspomagającej i byłych członków rady.

  5. Przewodniczący Zarządu Paweł Dusza przedstawił zarządowi opinię prawną Katedry Nauki o Sporcie przy Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, dotyczącej incydentu sportowo - prawnego z XX Mistrzostw Polski w 2016 r. Temat dotyczył zmiany decyzji podjętej o klasyfikacji drużynowej w trakcie trwania mistrzostw. Wykładowca Prawa Sportowego tejże Uczelni bardzo negatywnie ocenił podjęte decyzję w trakcie trwania mistrzostw. Stwierdził, że decyzje podjęte przed mistrzostwami i zatwierdzone przez Sędziego Głównego przed rozpoczęciem imprezy, są nie naruszalne. Regulamin jest prawem, a wszelkie niezgodności z prawem sportowym jest rozwiązywane przed lub w ramach protestu po imprezie w formie pisemnej. Między innymi uchwała podjęta przez ,,ciało kierownicze” w drugim dniu mistrzostw jest nie zgodna z prawem sportowym. Zalecał, aby w przyszłości takie problemy się już nie powtórzyły, a decyzje szczegółowo opracowywać w regulaminie mistrzostw.

  6. Członkowie Zarządu Ogólnopolskiego podjęli na wniosek Przewodniczącego Pawła Duszy uchwałę przez aklamację, że do p.6 a regulaminu mistrzostw dopisać...   Przed rozpoczęciem zawodów, każdy organ zgłaszający drużynę do mistrzostw podaje Sędziemu 3 osoby reprezentujące dane gremium. Wyeliminuje to ustawienie klasyfikacji drużynowej z turnieju indywidualnego, przez wystawianie większej ilości zawodników reprezentujących dany klub,zarząd itp.

  7. Członkowie Zarządu podjęli decyzję przez aklamację z zapisem do regulaminu mistrzostw,że... Zabrania się opuszczania przez grających uczestników sali turniejowej bez uzasadnienia oraz prowadzenia w czasie trwania własnej partii jakichkolwiek rozmów, zarówno z uczestnikami turnieju, czy też z osobami postronnymi.

  8. Członkowie Zarządu Ogólnopolskiego po konsultacjach podjęli decyzję przez aklamację o zapisie nowego punktu do regulaminu mistrzostw... Decyzje Sędziego Głównego w trakcie trwania mistrzostw są ostateczne. Zawodnikowi lub klubowi przysługuje prawo do zażalenia skierowane do kolegium Zarządu Ogólnopolskiego w formie pisemnej złożone w trakcie trwania mistrzostw lub w okresie do 30 dni po zakończeniu imprezy.

Poprawiony: wtorek, 20 marca 2018 09:18