Sprawozdanie - Łężyce 2016 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Paweł Dusza   
czwartek, 14 kwietnia 2016 20:29

                                                    Sprawozdanie
z Posiedzenia Zarządu Ogólnopolskiego Rady Stałej Honorowych Dawców Krwi
Polskiego Czerwonego Krzyża w Szachach w Pensjonacie ,,U Anny” w Łężycach
                                                  w dniu 8.04.2016r.


W zebraniu uczestniczyli :


 1. Dusza Paweł – Przewodniczący Zarządu - Wrocław

 2. Cygan Antoni – V-ce Przewodniczący – Stronie Śląskie

 3. Śmiechowski Franciszek – V-ce Przewodniczący – Wrocław

 4. Radziun Robert – Członek Zarządu – Bogatynia

 5. Mikołajczyk Dariusz - Członek Zarządu -Administrator Serwisu Internetowego – Wrocław

 6. Paszkowski Kazimierz – Członek Zarządu – Gliwice

 7. Krzysztofek Bogusław – Członek Zarządu – Wrocław

 8. Karasiewicz Czesław – Członek Zarządu – Ostaszewo Toruńskie

 9. Oleśko Mariusz – Członek Zarządu – Kudowa Zdrój

 10. Bagrowski Zbigniew – Członek Zarządu – Środa Wielkopolska


Zaproszeni goście :


      11.Siwik Rafał – Sędzia Główny XX Mistrzostw Polski

      12.Zieliński Jurek – HDK z Lubonia

      13.Krzyżanowski Piotr – po. Prezes Klubu HDK PCK przy MPK we Wrocławiu

      14.Krzyżanowski Roman – Prezes Klubu HDK PCK ,,Dozamel” Wrocław


Spotkanie trwało tylko 45 minut z powodu napiętego harmonogramu organizatora XX Mistrzostw Polski.               Po przywitaniu zebranych osób przez Przewodniczącego Zarządu Rady Stałej Pawła Duszy, przeszedł on do omówienia realizacji punktów zebrania.

 1. Przewodniczący Paweł Dusza bardzo wysoko ocenił organizację XIX Mistrzostw Polski HDK PCK w Szachach, które odbyły się w dniach 20-22.03.2015r. W Łysomicach k. Torunia. Jest to opinia wszystkich jej uczestników, za co na ręce Przewodniczącego Komitetu tych mistrzostw Czesława Karasiewicza - Zarząd Ogólnopolski złożył serdeczne podziękowania. Organizacja była wzorcowa i jest wskazówką dla innych organizatorów jak powinna się odbywać taka impreza.

 2. Przewodniczący Paweł Dusza poruszył temat publikacji wizerunku uczestników mistrzostw w różnych aspektach medialnych ( telewizja, radio, internet ). Chodzi tutaj o wyrażenie zgody przez uczestników na upublicznianie ich wizerunku pod względem prawnym ( Ustawa o Ochronie Danych Osobowych DZ.U 2015. poz. 2135 z Póź. zmianami ). Po burzliwej dyskusji Przewodniczący Paweł Dusza zadecydował, że omawiany temat skonsultuje z prawnikami znającymi w/w temat i przedstawi ich opinię na kolejnym spotkaniu.

 3. Przewodniczący Paweł Dusza poprosił po otrzymaniu odpowiednich zgłoszeń - Organizatora XX Mistrzostw Polski oraz Zarząd Ogólnopolski Rady Stałej opierając się na przepisach regulaminu w/w imprezy o dopuszczenie do rywalizacji 2 ekip reprezentujących powiększone grono swoich klubów, które przyjechały na te mistrzostwa. Po dyskusji nad tym tematem i braku jednomyślności, przewodniczący podjął decyzję o przegłosowaniu w/w sprawy. Nie wiedząc co się wydarzy w trakcie imprezy oraz przez brak zrozumienia wypowiadanych intencji słownych w trakcie dyskusji, zebrane grono niejednomyślnie podjęło decyzję o dopuszczeniu dodatkowych ekip do mistrzostw (6-za ; 3-przeciw ; 1- wstrzymał się).

  W drugim dniu mistrzostw, już w trakcie rozgrywania turnieju doszło do kontrowersji w podjętej dzień wcześniej decyzji o dopuszczeniu dwóch drużyn do imprezy. Chodziło o to, że część kierowników startujących ekip negowała klasyfikowanie tych ekip do ogólnej klasyfikacji. Po narastającym konflikcie, Przewodniczący Zarządu Paweł Dusza podjął decyzję o nadzwyczajnym zebraniu Rady Stałej oraz spotkaniu się z władzami Komitetu Organizacyjnego XX Mistrzostw Polski. Po zaciągnięciu opinii Sędziego Głównego p. Rafała Siwika oraz wypowiedzeniu się przez wszystkich członków spotkania, nie znajdując porozumienia w zaistniałej sytuacji Przewodniczący podjął decyzję o przegłosowaniu jeszcze raz podjętej dzień wcześniej decyzji w sprawie włączenia drugich drużyn do mistrzostw.                 Wynik głosowania ( za: Cygan;Dusza;Paszkowski;Karasiewicz przeciw: Mikołajczyk;Krzysztofek;Bagrowski;Śmiechowski; Oleśko – 4: 5 ) zadecydował,że drugie drużyny danego klubu nie są brane pod uwagę w ogólnej klasyfikacji mistrzostw. Po tym orzeczeniu Przewodniczący Paweł Dusza poprosił Sędziego Głównego p. Rafała Siwika o wykreślenie z punktacji ogólnej drugich drużyn danego klubu, a zawodnicy reprezentujący te drużyny i kluby, byli klasyfikowani tylko w punktacji indywidualnej. Podjął również decyzję, że zaistniałą sytuację skonsultuje ze specjalistami prawa sportowego.

Poprawiony: czwartek, 14 kwietnia 2016 20:47